Xây dựng Hưng Yên!

Chào mừng bạn tới Xây dựng Hưng Yên!

Khách hàng

Nhà mái thái sử dụng ngói lợp tráng men phẳng Viglacera Thăng Long

Tên công trình: Gia đình nhà chị Ánh Địa chỉ: An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói men phẳng Thăng Long ghi - Ngói nóc men phẳng Thăng Long ghi     - Ngói cạnh men phẳng Thăng Long ghi Ngày nay, kiến trúc Việt Nam ngày càng phát triển với hàng trăm, hàng ngàn công ty kiến trúc…

Gia đình nhà ông Hoan

Tên công trình: Gia đình nhà ông Hoan Địa chỉ: Nguyên Hòa - Phù Cừ Vật liệu sử dụng: - Ngói men Thăng Long ghi - Ngói nóc men Thăng Long ghi     - Ngói cạnh men Thăng Long ghi - Gạch 40 đỏ Hạ Long

Gia đình nhà anh Hiếu

Tên công trình: Gia đình nhà anh Hiếu Địa chỉ: Đường Trương Định - An Tảo - Tp.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói men Thăng Long xanh - Ngói nóc men Thăng Long xanh - Ngói cạnh men Thăng Long xanh

Đình làng Tiên Cầu

Tên công trình: Đình làng Tiên Cầu Địa chỉ: Tiên Cầu - Kim Động - T.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói mũi cổ Thạch Bàn - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch 50 A1 Hạ Long - Gạch thẻ A1 Hạ Long

Gia đình nhà chú Vinh

Tên công trình: Gia đình nhà chú Vinh Địa chỉ: Hồng Tiến - Khoái Châu Vật liệu sử dụng: - Ngói Hạ Long 10 viên A2 - Ngói nóc Hạ Long A1 - Ngói nóc tiểu Hạ Long A1 - Gạch 40 A1 Hạ Long - Ngói Hài A1 Hạ Long - Đá bóc ốp tường

Gia đình nhà chú Nhân

Tên công trình: Gia đình nhà chú Nhân Địa chỉ: Phù Cừ - T.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói men Prime ghi - Ngói nóc Prime ghi - Ngói cạnh Prime ghi - Gạch coto 40 đỏ A1 Hạ Long - Đá bóc ốp tường

Gia đình nhà chú Trương

Tên công trình: Gia đình nhà chú Trương Địa chỉ: Phù Cừ - T.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói men Thăng Long đỏ - Ngói nóc Thăng Long đỏ - Ngói cạnh Thăng Long đỏ

Nhà thờ gia đình nhà bác Dũng

Tên công trình: Nhà thờ gia đình nhà bác Dũng Địa chỉ: Hồng Nam - Tp.Hưng Yên - T.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói mũi cổ Hạ Long - Ngói chiếu Hạ Long - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch nem tách Giếng Đáy - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long

Gia đình Nhà ông Chung

Tên công trình: Gia đình Nhà ông Chung Địa chỉ: Đông Kết - Khoái Châu - Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói 22 A1 Hạ Long - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch nem tách Giếng Đáy - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long

Gia đình Nhà ông Hiện

Tên công trình: Gia đình Nhà ông Hiện Địa chỉ: Văn Giang - Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói 22 A1 Hạ Long - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch nem tách Giếng Đáy - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long

Gia đình anh Tuyển

Tên công trình: Gia đình anh Tuyển Địa chỉ: Thị trấn Văn Giang - T.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói 22 A1 Hạ Long - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch nem tách Giếng Đáy - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long

Gia đình anh Hiệp

Tên công trình: Gia đình anh Hiệp Địa chỉ: Mỹ Hào - Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói 22 A1 Hạ Long - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch nem tách Giếng Đáy - Gạch Terrazzo mắt phụng màu xám - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long

Gia đình chú Hải

Tên công trình: Gia đình chú Hải Địa chỉ: Khu đô thị Tân phố Hiến - Tp.Hưng Yên - Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói 22 A1 Hạ Long - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch nem tách Giếng Đáy - Gạch Terrazzo mắt phụng màu xám - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long

Gia Đình Bác Đức

Tên công trình: Gia đình Bác Đức Địa chỉ: Hồng Vân -  Ân Thi - Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói men Thăng Long đỏ - Ngói cạnh men Thăng Long đỏ - Ngói nóc men Thăng Long đỏ - Gạch thẻ A1 Hạ Long

Chùa Ché

Tên công trình: Chùa Ché Địa chỉ:  Thị trấn Vương - Tiên Lữ - Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói con sò Giếng Đáy - Gạch thẻ A1 Hạ Long

Trường mẫu giáo An Tảo

Tên công trình: Trường mẫu giáo An Tảo Địa chỉ: An Tảo - Tp.Hưng Yên - Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch 40 Gốm Mỹ - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long

Quảng trường Hưng Yên

Gia đình anh Lịch

Tên công trình: Gia đình anh Lịch Địa chỉ: Trương Xá - Kim Động - Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói 22 A1 Hạ Long tráng men - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch nem tách Giếng Đáy - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long - Đá Bóc tự nhiên

Gia đình ông Thật

Tên công trình: Gia đình ông Thật Địa chỉ: Thị Trấn Ân Thi - T.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói mũi cổ giếng đáy - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long

Gia đình bác Nhương

Tên công trình: Gia đình bác Nhương Địa chỉ: Quang Vinh - Ân Thi Vật liệu sử dụng: - Ngói 22 A1 Hạ Long - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch nem tách Giếng Đáy - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long - Đá Bóc tự nhiên - Đen - Vàng

Gia đình bác Dương

Tên công trình: Gia đình bác Dương  Địa chỉ: Quang Vinh - Ân Thi Vật liệu sử dụng: - Ngói 22 A1 Hạ Long - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long

Chùa Cả An Tảo

Tên công trình: Chùa Cả An Tảo Địa chỉ: An Bình - An Tảo - Tp.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Gạch 40 đỏ A1 Hạ Long. - Ngói mũi cổ Giếng Đáy - Gạch bậc thềm Hạ Long - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch Terrazoo mắt phụng màu xám

Gia đình anh Tuấn - Hương

Tên công trình: Gia đình anh Tuấn - Hương Địa chỉ: An Bình - An Tảo - Tp.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói 22 A1 Hạ Long - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Gạch bậc thềm A1 Hạ Long - Gạch nem tách Giếng Đáy - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Lá dừa Hạ Long - Đá Bóc tự nhiên

Gia đình anh Sơn

Tên công trình: Gia đình anh Sơn Địa chỉ: An Bình - An Tảo - Tp.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Ngói men Thăng Long xám ghi - Bò nóc, bò cạnh, bò cuối nóc - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Đá Bóc tự nhiên

Gia đình chú Lương

Tên công trình: Gia đình chú Lương Địa chỉ: Khu đô thị Tân Phố Hiến - Tp.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Gạch 40 đỏ A1 Hạ Long. - Ngói 22 A1 Hạ Long. - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Đá Bóc tự nhiên

Gia đình chú Mạnh - Thủy

Tên công trình: Gia đình anh Việt - Chị Thủy Địa chỉ: Khu đô thị Tân Phố Hiến - Tp.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Gạch 40 đỏ A1 Hạ Long. - Ngói 22 A1 Hạ Long. - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Đá Bóc tự nhiên

Gia đình Bác Hanh

Tên công trình: Nhà bác Hanh Địa chỉ: An Lợi - An Tảo - Tp.Hưng Yên Vật liệu sử dụng: - Gạch 40 đỏ A1 Hạ Long. - Ngói 22 A1 Hạ Long. - Ngói bò con, bò to A1 Hạ Long - Đá Bóc tự nhiên

Gia đình Ô Quyến

Nhà ô Quyền Khu đô thị Hòa Mạc - Hà Nam. Sử dung: - Ngói 22 A1 Hạ Long - Ngói hài Hạ Long - Gạch 40 Hạ Long - Bò to A1 Hạ Long - Gạch thẻ A1 Hạ Long - Gạch Terrazzo vàng

Nhà chú Trưởng - Dung

Nhà chú Trưởng - Dung Khu đô thị mới đài truyền hình. Sử dụng: - Ngói 22 A1 Hạ Long - Ngói hài Hạ Long - Gạch 40 Hạ Long - Bò to A1 Hạ Long - Gạch thẻ A1 Hạ Long

Đình Yên Lệnh

Đình Yên Lệnh Địa chỉ: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Sử dụng: - Ngói mũi cổ A1 Giếng Đáy - Ngói hài A1 Hạ Long - Gạch 30 A1 Hạ Long - Bò to A1 Hạ Long

Cafe Mộc

Không gian rộng rãi, thoáng đãng tràn ngập sắc màu thiên nhiên giúp quán cafe MỘC trở thành nơi lý tưởng để tâm hồn mỗi người thư thái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng… Phần sân vườn thoáng đãng, có lẽ đây chính là nơi tạo cho cafe MỘC một góc nhìn riêng thật trữ tình. Mộc cafe là 1 dự án nằm trong tổ hợp dịch vụ gồm cả Sân bóng nhân tạo, phòng…

Giao hàng

Giao hàng trên toàn quốc

Hỗ trợ

Hỗ trợ mọi lúc

Thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng

Tin tức

Tin tức cập nhật 24/7